KKK

Kas teisene arstlik arvamus on Compensa Elukindlustuse teenus?
See on vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kindlustuslepingu üks osa. Teisese arstliku arvamuse teenust vahendab Compensa Elukindlustuse koostööpartner, kes viib kokku abivajajad ja maailmatasemel onkoloogid.

Millisel juhul võin küsida teisest arstlikku arvamust?
Teisest arstlikku arvamust saate küsida pahaloomulise kasvaja diagnoosi korral. Kui Teil on kehtiv vähihaiguste kindlustus OncoDrop, saate teisest arstlikku arvamust küsida kohe pärast lepingu sõlmimist. Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud

Kas teisest arstlikku arvamust saab küsida, kui mul ei ole vähiravi kindlustust tehtud?
Seda unikaalset võimalust saavad kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OndoDrop kliendid ja nende alaealised lapsed.

Kas saan teisese arstliku arvamuse igal juhul?
Jah, enamikul juhtudel saate teisese arvamuse. Teisest arstlikku arvamust ei ole võimalik anda, kui:
- Teile ei ole määratud diagnoosi;
- Te vajate kiiret arstiabi või Teie seisund on eluohtlik;
- olemasolevad meditsiinilised dokumendid või nende tõlked on vanemad kui 12 kuud;
- teisese arvamuse saamiseks on vajalik Teie füüsiline läbivaatus.

Kui olen sõlminud OncoDropi lepingu ja minu alaealisel lapsel diagnoositakse vähk, kas võime saada teisese arstliku arvamuse?
Jah, see teenus on mõeldud ka Teie lastele.

Kas minu meditsiiniliste dokumentide konfidentsiaalsus on tagatud?
Meie koostööpartner garanteerib, et kogu suhtlus ja kõik edastatud elektroonilised dokumendid liiguvad ainult turvaliste kanalite kaudu.

Mis saab pärast seda, kui olen saanud teisese arstliku arvamuse? Kas Compensa Elukindlustuse koostööpartner korraldab minu edasise ravi?
Soovitame jagada saadud arvamust oma raviarstiga ning leida parim lahendus raviks.
Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes
haigusloo kohta oma arvamuse andsid.
Soovi korral on võimalik jätkata ravi koostööpartneri poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on
eraldi teenus, mille eest peate ise tasuma.

Kas minu vähihaiguste kindlustusega on kaitstud ka minu elukaaslase lapsed, kes ei ole minu bioloogilised lapsed?
Kaitse kehtib kõikidele Teie alaealistele bioloogilistele või lapsendatud lastele.

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >