Teisene arstlik arvamus

Kui kindlustatud isikul või tema lapsel diagnoositakse pahaloomuline kasvaja, aitab teisene arstlik arvamus teha rahulikumaid ja enesekindlamaid otsuseid.

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. MediGuide ülemaailmsesse koostöövõrgustikku kuuluvad meditsiinikeskused annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja ravi võimaluste kohta.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Teisene arstlik arvamus ei ole hinnang raviarsti kompetentsuse kohta, vaid pakub lisaväärtust selleks, et teha rahulikumaid ja enesekindlamaid otsuseid.

Haiguslugu analüüsivad konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid maailma juhtivatest meditsiinikeskustest.

Compensa Elukindlustuse koostööpartner on rahvusvaheline ettevõte MediGuide.

MediGuide peamised teenused on:

- teisese arstliku arvamuse vahendamine

- ravi korraldamine välismaal

Teisese arstliku arvamuse vahendamine pahaloomulise kasvaja osas on Compensa Elukindlustuse vähihaiguste kindlustuse OncoDrop klientidele tasuta. Soovi korral on võimalik jätkata ravi MediGuide poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on eraldi teenus, mille eest peab klient ise tasuma.

MediGuide lähtub meditsiinikeskuste valikul meditsiiniliste uuringute tegemise uuendusmeelsusest, kaasaegsete ravivõimaluste kasutamisest ning üldistest kliiniliste tulemuste kvaliteedist.

MediGuide koostööpartnereid näete siit.

Medi Guide video. 

 

 

Te saate hakata MediGuide teenust kasutama kohe peale kindlustuslepingu jõustumist
Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud.

 

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamiseks keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.

Mis on teisene arstlik arvamus?

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. MediGuide ülemaailmsesse koostöövõrgustikku kuuluvad meditsiinikeskused annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja ravi võimaluste kohta.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Teisene arstlik arvamus ei ole hinnang raviarsti kompetentsuse kohta, vaid pakub lisaväärtust selleks, et teha rahulikumaid ja enesekindlamaid otsuseid.

Kes annab teisese arstliku arvamuse?

Haiguslugu analüüsivad konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid maailma juhtivatest meditsiinikeskustest.

Kes seda teenust vahendab?

Compensa Elukindlustuse koostööpartner on rahvusvaheline ettevõte MediGuide.

MediGuide peamised teenused on:

- teisese arstliku arvamuse vahendamine

- ravi korraldamine välismaal

Teisese arstliku arvamuse vahendamine pahaloomulise kasvaja osas on Compensa Elukindlustuse vähihaiguste kindlustuse OncoDrop klientidele tasuta. Soovi korral on võimalik jätkata ravi MediGuide poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on eraldi teenus, mille eest peab klient ise tasuma.

MediGuide lähtub meditsiinikeskuste valikul meditsiiniliste uuringute tegemise uuendusmeelsusest, kaasaegsete ravivõimaluste kasutamisest ning üldistest kliiniliste tulemuste kvaliteedist.

MediGuide koostööpartnereid näete siit.

Medi Guide video. 

 

 

Millal ma saan seda teenust kasutada?

Te saate hakata MediGuide teenust kasutama kohe peale kindlustuslepingu jõustumist
Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud.

 

Kuidas see teenus töötab?

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamiseks keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.