Dokumendid

Enne kindlustuslepingu sõlmimist lugege palun läbi järgmised dokumendid:

 

Vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kindlustushüvitise saamiseks tuleb:

  • vähi diagnoosi saamisest teatada kindlustusandjat 30 päeva jooksul. Info peab edastama kas kindlustatud isik või volitatud isik;
  • täita kindlustusandja vormil olev kindlustushüvitise taotlus;
  • kindlustusandjale saata arsti poolt kinnitatud diagnoos, anamnees koos uuringute- ja ettenähtud ravi kirjeldusega ning tervishoiuasutuse dokumendid. Nende dokumentide põhjal teeme kindlaks, kas diagnoos vastab Vähihaiguste kindlustuse OncoDrop tingimused välja toodud kindustushüvitise kriteeriumitele;
  • lisakindlustatud isiku diagnoosi teatamisel lisada dokumendid, mis kinnitavad kaitse olemasolu (sünnitunnistus);
  • kindlustusandja küsimisel esitada lisainfot ja täiendavad dokumendid, mis on vajalik kindlustusjuhtumi uurimiseks või kindlustushüvitise maksmiseks;
  • saata kindlustushüvitise saaja isikut tõendavad dokumendid ja kindlustatud / soodustatud isiku eestkostja pangakonto number.

 

Kõik ülevalpool välja toodud dokumendid ja info tuleb saata aadressile info@compensalife.ee.

Kindlustushüvitise maksame välja hiljemalt 30 päeva jooksul alates kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemise kuupäevast.

Kui soodustatud isik sureb, maksame kindlustushüvitise füüsilisele isikule, kellel on õigus seda saada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Kui pärast kindlustushüvitise taotlemist ei ole kindlustatud / soodustatud isiku eestkostja kontonumbrit esitatud, siis tuleb lisaks esitada kindlustushüvitise maksmise taotlus.

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >