Oluline teave lepingu sõlmimisel

Kindlustuslepingu sõlmimisel lähtume meile antud teabest, eelkõige terviseküsimustele antud vastustest. Seetõttu palume lugeda küsimusi hoolikalt ja vastata neile ausalt ja vastutustundlikult.

Tõele mittevastavate vastuste andmine terviseküsimustele võib kaasa tuua keeldumise kindlustushüvitise maksmisest.

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >