Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?

Lepingu saavad endale vormistada inimesed,

  • kes on Eesti residendid,
  • kellel ei ole enne lepingu sõlmimist diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat,
  • vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Vähihaiguste kindlustuskaitse jõustub pärast ooteaja (180 päeva) möödumist lepingu sõlmimisest.

Teisese arstliku arvamuse küsimise võimalus tekib kindlustusmakse tasumisele järgneval päeval.

Õnnetusjuhtumi surmakaitse jõustub kindlustusmakse laekumisele järgneval päeval.

Kindlustusleping kehtib kuni

  • poliisile märgitud kehtivusaja lõpuni või
  • kindlustusvõtja surmani või
  • lepingu ülesütlemiseni kindlustusvõtja poolt.

Kindlustusleping lõpeb ka siis, kui kindlustusmakse on hoolimata Compensa Elukindlustuse meeldetuletusest jäänud tasumata.

Vähihaiguste kindlustuskaitse lõppeb kui kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku invasiivse kasvaja tõttu.

Kui kindlustushüvitis makstakse välja alaealise lapse haigestumise tõttu, kehtib leping ja kindlustuskaitse kindlustatud isikule ja  teistele alaealistele lastele edasi. Samuti kehtib leping edasi, kui hüvitis on eelnevalt välja makstud preinvasiivse kasvaja tõttu.

Kindlustusleping sõlmitakse viieks aastaks ja kindlustusmakse selle aja jooksul ei muutu. Pärast viie aasta möödumist on Teil võimalik sõlmida jätkuleping, millele ooteaega ei rakendata.

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >