Kindlustuse eesmärk?

Pahaloomulise kasvaja näol on tegemist ühe raskema haigusega, mis põhjustab ligi kolmandiku kõikidest surmajuhtumitest Eestis.

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Raske diagnoosi saamisel on abiks teadmine, et saate endale võimaldada parimat ravi. Pakume Teile võimalust saada tasuta teisese arstliku arvamuse diagnoositud haiguse kohta maailmatasemel onkoloogidelt. Nii saate kindlustunde, et olete õigel teel.

Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja diagnoosi osas) laieneb automaatselt ka
kindlustatud isiku alaealistele lastele.

 

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >