Miks see kindlustus on oluline?

Eestis saab vähidiagnoosi aastas üle 8 000 inimese. Nende seas on ca 35 alla 15-aastast last ja 40 noorukit vanuses 15–24 aastat. Prognoositakse, et 2030. aastal on Eestis uute vähijuhtumite arv aastas juba 11 000. (Tervise Arengu Instituut, Vähitõrje tegevuskava 2021–2030).

2020.aastal põhjustas vähkkasvaja 28% tööealise elanikkonna surmajuhtumitest ning haiguse esinemissagedus kahekordistub vanuses 55+ aastat (www.stat.ee).

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Tänu Haigekassa süsteemile on Eestis suurem osa vähiravist ja -uuringutest patsiendile tasuta. Kuid aeg, mis Eestis kulub uute vähiravimite lisamiseks soodusravimite nimekirja, on Riigikontrolli 2021. aastal läbi viidud auditi hinnangul pikim Euroopas (www.err.ee 14.12.2021).

Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >