Miks valida vähihaiguste kindlustus OncoDrop?

• OncoDrop annab rahalise toe, et saaksite keskenduda ravile.
• Sama lepinguga on kindlustatud kõik kindlustatud isiku alaealised lapsed. Laste kindlustushüvitise suurus on 100% valitud kindlustussummast.
• Kindlustuskaitse kehtib ka varajases staadiumis pahaloomulisele (preinvasiivsele) kasvajasse haigestumisel.
• Võimalus saada tasuta teisene arstlik arvamus maailmatasemel onkoloogidelt.
• Lepingu saate vormistada mugavalt ja ilma kodust lahkumata siin.
• Kindlustusmakse on soodne ning lepinguperioodi jooksul ei muutu.
• Lisaks kehtib kindlustusvõtjale õnnetusjuhtumijärgne surma kindlustuskaitse.

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >