Mis on teisene arstlik arvamus?

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. MediGuide ülemaailmsesse koostöövõrgustikku kuuluvad meditsiinikeskused annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja ravi võimaluste kohta.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Teisene arstlik arvamus ei ole hinnang raviarsti kompetentsuse kohta, vaid pakub lisaväärtust selleks, et teha rahulikumaid ja enesekindlamaid otsuseid.

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >