KKK

1. Kas tööandja saab maksta vähihaiguste kindlustuse eest?
Jah, saab. Lepingu saab endale sõlmida ainult füüsiline isik, kuid tasuda võib ka tööandja.

2. Kas kindlustusest saadav summa on tulumaksuvaba?
Jah, kindlustushüvitised on tulumaksuvabad. Samuti ei lähe see Teie aastatulu arvestusse.

3. Kas teisene arstlik arvamus on Compensa Elukindlustuse teenus?
See on vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kindlustuslepingu üks osa. Teisese arstliku arvamuse teenust vahendab Compensa Elukindlustuse koostööpartner, kes viib kokku abivajajad ja maailmatasemel onkoloogid.

4. Kas vähihaiguste kindlustus OncoDrop on vabatahtlik kindlustus või kohustuslik, nagu liikluskindlustus?
See on vabatahtlik kindlustus.

5. Kas saan vähihaiguste kindlustuse OncoDrop teha oma pereliikmele? Näiteks emale või mehele?
Lepingu saate sõlmida ainult iseendale, kuid soovi korral saate tasuda oma ema või elukaaslase lepingu kindlustusmakseid.

6. Kas teisese arstliku arvamuse teenust saab kasutada, kui mul ei ole vähihaiguste kindlustust tehtud?
Seda unikaalset võimalust saavad kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse kliendid ja nende alaealised lapsed.

7. Mis saab pärast seda, kui olen saanud teisese arstliku arvamuse? Kas teie koostööpartner korraldab minu edasise ravi?
Soovitame jagada saadud arvamust oma raviarstiga ning leida parim lahendus raviks.
Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes
haigusloo kohta oma arvamuse andsid.
Soovi korral on võimalik jätkata ravi koostööpartneri poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on
eraldi teenus, mille eest peate ise tasuma.

8. Kas minu vähihaiguste kindlustusega on kaitstud ka minu elukaaslase lapsed, kes ei ole minu bioloogilised lapsed?
Kaitse kehtib kõikidele Teie alaealistele bioloogilistele või lapsendatud lastele .

9. Millisel juhul võin küsida teisest arstlikku arvamust?
Teisest arstlikku arvamust saate küsida pahaloomulise kasvaja diagnoosi korral. Kui Teil on kehtiv vähihaiguste kindlustus OncoDrop, saate teisest arstlikku arvamust küsida kohe pärast lepingu sõlmimist. Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud.

10. Kas saan teisese arstliku arvamuse igal juhul?
Jah, enamikul juhtudel saate teisese arvamuse. Teisest arstlikku arvamust ei ole võimalik anda, kui:
- Teile ei ole määratud diagnoosi;
- Te vajate kiiret arstiabi või Teie seisund on eluohtlik;
- olemasolevad meditsiinilised dokumendid või nende tõlked on vanemad kui 12 kuud;
- teisese arvamuse saamiseks on vajalik Teie füüsiline läbivaatus.

11. Kui olen sõlminud OncoDropi lepingu ja minu alaealisel lapsel diagnoositakse vähk, kas võime saada teisese arstliku arvamuse?
Jah, see teenus on mõeldud ka Teie lastele.

12. Kas minu meditsiiniliste dokumentide konfidentsiaalsus on tagatud?
Meie koostööpartner garanteerib, et kogu suhtlus ja kõik edastatud elektroonilised dokumendid liiguvad ainult turvaliste kanalite kaudu.

13. Lugesin tingimustest, et leping sisaldab õnnetusjuhtumi tagajärjel toimunud surmajuhtumi kindlustuskaitset. Mis see on?
Juhul kui Te peaksite hukkuma õnnetusjuhtumi tagajärjel, maksame Teie poolt määratud soodustatud isikule välja hüvitisena
1 000.- eurot.

 

Kindlustuskaitse hinda saate arvutada siin >