Vähihaiguste kindlustus OncoDrop

on Teie rahaline turvatunne, et saaksite keskenduda ravile.

 
Lugege lisaks
Kindlustuskaitse Teile ja Teie alaealisele lapsele
Teisene arstlik arvamus
Mugav sõlmida kodust lahkumata

Vähihaiguste kindlustus OncoDrop on üks Compensa Elukindlustuse pakutavaid kindlustustooteid, mis pakub kliendile enamat kui tavaline kindlustushüvitis. Tegemist on unikaalse teenusega, millele tegime eraldi veebilehe.

OncoDrop sisaldab võimalust saada:
- kindlustushüvitist vähihaiguse diagnoosi saamisel,
- tasuta teisest arstlikku arvamust maailma tipptasemel meditsiinikeskustest ning
- kindlustushüvitist kindlustusvõtja õnnetusjuhtumist tingitud surma korral.

Kindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja diagnoosi osas) laieneb automaatselt ka
kindlustatud isiku alaealistele lastele.

Kindlustushüvitis makstakse välja korraga ning Te saate ise otsustada, kuidas seda kasutate.

Lisainfo

 

Eestis saab vähidiagnoosi aastas üle 8 000 inimese. Nende seas on ca 35 alla 15-aastast last ja 40 noorukit vanuses 15–24 aastat. Prognoositakse, et 2030. aastal on Eestis uute vähijuhtumite arv aastas juba 11 000. (Tervise Arengu Instituut, Vähitõrje tegevuskava 2021–2030).

2020.aastal põhjustas vähkkasvaja 28% tööealise elanikkonna surmajuhtumitest ning haiguse esinemissagedus kahekordistub vanuses 55+ aastat (www.stat.ee).

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Tänu Haigekassa süsteemile on Eestis suurem osa vähiravist ja -uuringutest patsiendile tasuta. Kuid aeg, mis Eestis kulub uute vähiravimite lisamiseks soodusravimite nimekirja, on Riigikontrolli 2021. aastal läbi viidud auditi hinnangul pikim Euroopas (www.err.ee 14.12.2021).

Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Lepingu saavad endale sõlmida inimesed:
- kes on Eesti residendid,
- kellel ei ole enne lepingu sõlmimist diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat,
- vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Enne lepingu sõlmimist palume Teil tutvuda kindlustustingimustega, teabedokumendiga ja privaatsuspoliitikaga.

Lepingu saate mugavalt sõlmida siin.

1. Valige endale sobiv kindlustussumma ja arvutage kuumakse.
2. Tuvastage end Smart-ID, ID kaardi, Mobiili ID või pangalingi kaudu.
3. Vastake enda tervist puudutavatele küsimustele. Kui Teil on varasemalt kokkupuude vähi kahtluse või diagnoosiga ning sellest tulenevalt ei saa Te kõigile küsimustele eitavalt vastata, siis võtke meiega ühendust ja teeme Teile personaalse pakkumise.
4. Sisestage enda ja soodustatud isiku kontaktandmed.
5. Veenduge, et kindlustuskaitse suurus ja kindlustusmakse sagedus on Teile sobivad.
6. Suunduge internetipanka maksma.

● Õnnetusjuhtumi surmakaitse hakkab kehtima järgmisel päeval pärast kindlustusmakse tasumist. Vähihaiguste kaitsele rakendub ooteaeg 180 päeva, kuid võimalus küsida teisest arstlikku arvamust rakendub koheselt.

● Kindlustusleping sõlmitakse viieks aastaks ja kindlustusmakse selle aja jooksul ei muutu. Pärast viie aasta möödumist on Teil võimalik sõlmida uus leping.

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. MediGuide ülemaailmsesse koostöövõrgustikku kuuluvad meditsiinikeskused annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja ravi võimaluste kohta.

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamisele keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.

Teenuse kohta saate lähemalt lugeda siit.

• OncoDrop annab rahalise toe, et saaksite keskenduda ravile.
• Sama lepinguga on kindlustatud kõik kindlustatud isiku alaealised lapsed. Laste kindlustushüvitise suurus on 100% valitud kindlustussummast.
• Kindlustuskaitse kehtib ka varajases staadiumis pahaloomulisele (preinvasiivsele) kasvajasse haigestumisel.
• Võimalus saada tasuta teisene arstlik arvamus maailmatasemel onkoloogidelt.
• Lepingu saate vormistada mugavalt ja ilma kodust lahkumata siin.
• Kindlustusmakse on soodne ning lepinguperioodi jooksul ei muutu.
• Lisaks kehtib kindlustusvõtjale õnnetusjuhtumijärgne surma kindlustuskaitse.

1. Kas tööandja saab maksta vähihaiguste kindlustuse eest?
Jah, saab. Lepingu saab endale sõlmida ainult füüsiline isik, kuid tasuda võib ka tööandja.

2. Kas kindlustusest saadav summa on tulumaksuvaba?
Jah, kindlustushüvitised on tulumaksuvabad. Samuti ei lähe see Teie aastatulu arvestusse.

3. Kas teisene arstlik arvamus on Compensa Elukindlustuse teenus?
See on vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kindlustuslepingu üks osa. Teisese arstliku arvamuse teenust vahendab Compensa Elukindlustuse koostööpartner, kes viib kokku abivajajad ja maailmatasemel onkoloogid.

4. Kas vähihaiguste kindlustus OncoDrop on vabatahtlik kindlustus või kohustuslik, nagu liikluskindlustus?
See on vabatahtlik kindlustus.

5. Kas saan vähihaiguste kindlustuse OncoDrop teha oma pereliikmele? Näiteks emale või mehele?
Lepingu saate sõlmida ainult iseendale, kuid soovi korral saate tasuda oma ema või elukaaslase lepingu kindlustusmakseid.

6. Kas teisese arstliku arvamuse teenust saab kasutada, kui mul ei ole vähihaiguste kindlustust tehtud?
Seda unikaalset võimalust saavad kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse kliendid ja nende alaealised lapsed.

7. Mis saab pärast seda, kui olen saanud teisese arstliku arvamuse? Kas teie koostööpartner korraldab minu edasise ravi?
Soovitame jagada saadud arvamust oma raviarstiga ning leida parim lahendus raviks.
Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes
haigusloo kohta oma arvamuse andsid.
Soovi korral on võimalik jätkata ravi koostööpartneri poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on
eraldi teenus, mille eest peate ise tasuma.

8. Kas minu vähihaiguste kindlustusega on kaitstud ka minu elukaaslase lapsed, kes ei ole minu bioloogilised lapsed?
Kaitse kehtib kõikidele Teie alaealistele bioloogilistele või lapsendatud lastele .

9. Millisel juhul võin küsida teisest arstlikku arvamust?
Teisest arstlikku arvamust saate küsida pahaloomulise kasvaja diagnoosi korral. Kui Teil on kehtiv vähihaiguste kindlustus OncoDrop, saate teisest arstlikku arvamust küsida kohe pärast lepingu sõlmimist. Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud.

10. Kas saan teisese arstliku arvamuse igal juhul?
Jah, enamikul juhtudel saate teisese arvamuse. Teisest arstlikku arvamust ei ole võimalik anda, kui:
- Teile ei ole määratud diagnoosi;
- Te vajate kiiret arstiabi või Teie seisund on eluohtlik;
- olemasolevad meditsiinilised dokumendid või nende tõlked on vanemad kui 12 kuud;
- teisese arvamuse saamiseks on vajalik Teie füüsiline läbivaatus.

11. Kui olen sõlminud OncoDropi lepingu ja minu alaealisel lapsel diagnoositakse vähk, kas võime saada teisese arstliku arvamuse?
Jah, see teenus on mõeldud ka Teie lastele.

12. Kas minu meditsiiniliste dokumentide konfidentsiaalsus on tagatud?
Meie koostööpartner garanteerib, et kogu suhtlus ja kõik edastatud elektroonilised dokumendid liiguvad ainult turvaliste kanalite kaudu.

13. Lugesin tingimustest, et leping sisaldab õnnetusjuhtumi tagajärjel toimunud surmajuhtumi kindlustuskaitset. Mis see on?
Juhul kui Te peaksite hukkuma õnnetusjuhtumi tagajärjel, maksame Teie poolt määratud soodustatud isikule välja hüvitisena
1 000.- eurot.

 

Mis on vähihaiguste kindlustus OncoDrop?

Vähihaiguste kindlustus OncoDrop on üks Compensa Elukindlustuse pakutavaid kindlustustooteid, mis pakub kliendile enamat kui tavaline kindlustushüvitis. Tegemist on unikaalse teenusega, millele tegime eraldi veebilehe.

OncoDrop sisaldab võimalust saada:
- kindlustushüvitist vähihaiguse diagnoosi saamisel,
- tasuta teisest arstlikku arvamust maailma tipptasemel meditsiinikeskustest ning
- kindlustushüvitist kindlustusvõtja õnnetusjuhtumist tingitud surma korral.

Kindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse kasvaja diagnoosi osas) laieneb automaatselt ka
kindlustatud isiku alaealistele lastele.

Kindlustushüvitis makstakse välja korraga ning Te saate ise otsustada, kuidas seda kasutate.

Lisainfo

 

Miks see kindlustus on oluline?

Eestis saab vähidiagnoosi aastas üle 8 000 inimese. Nende seas on ca 35 alla 15-aastast last ja 40 noorukit vanuses 15–24 aastat. Prognoositakse, et 2030. aastal on Eestis uute vähijuhtumite arv aastas juba 11 000. (Tervise Arengu Instituut, Vähitõrje tegevuskava 2021–2030).

2020.aastal põhjustas vähkkasvaja 28% tööealise elanikkonna surmajuhtumitest ning haiguse esinemissagedus kahekordistub vanuses 55+ aastat (www.stat.ee).

Vähihaiguse ravi on seda tulemuslikum, mida kiiremini kasvaja avastatakse ja leitakse parim raviskeem. Tänu Haigekassa süsteemile on Eestis suurem osa vähiravist ja -uuringutest patsiendile tasuta. Kuid aeg, mis Eestis kulub uute vähiravimite lisamiseks soodusravimite nimekirja, on Riigikontrolli 2021. aastal läbi viidud auditi hinnangul pikim Euroopas (www.err.ee 14.12.2021).

Kindlustushüvitise toel saate endale või oma lapsele lubada uuringuid või ravi, mida Haigekassa ei rahasta. Samuti on see abiks elamis- ja muude kulude katmisel, kui Teil tuleb töölt pikalt eemal viibida.

Kuidas lepingut sõlmida?

Lepingu saavad endale sõlmida inimesed:
- kes on Eesti residendid,
- kellel ei ole enne lepingu sõlmimist diagnoositud ega kahtlustatud pahaloomulist kasvajat,
- vanuses 18 kuni 65 eluaastat.

Enne lepingu sõlmimist palume Teil tutvuda kindlustustingimustega, teabedokumendiga ja privaatsuspoliitikaga.

Lepingu saate mugavalt sõlmida siin.

1. Valige endale sobiv kindlustussumma ja arvutage kuumakse.
2. Tuvastage end Smart-ID, ID kaardi, Mobiili ID või pangalingi kaudu.
3. Vastake enda tervist puudutavatele küsimustele. Kui Teil on varasemalt kokkupuude vähi kahtluse või diagnoosiga ning sellest tulenevalt ei saa Te kõigile küsimustele eitavalt vastata, siis võtke meiega ühendust ja teeme Teile personaalse pakkumise.
4. Sisestage enda ja soodustatud isiku kontaktandmed.
5. Veenduge, et kindlustuskaitse suurus ja kindlustusmakse sagedus on Teile sobivad.
6. Suunduge internetipanka maksma.

● Õnnetusjuhtumi surmakaitse hakkab kehtima järgmisel päeval pärast kindlustusmakse tasumist. Vähihaiguste kaitsele rakendub ooteaeg 180 päeva, kuid võimalus küsida teisest arstlikku arvamust rakendub koheselt.

● Kindlustusleping sõlmitakse viieks aastaks ja kindlustusmakse selle aja jooksul ei muutu. Pärast viie aasta möödumist on Teil võimalik sõlmida uus leping.

Mis on „teisene arstlik arvamus“?

Teisene arstlik arvamus on teenus, mida pakub Compensa Elukindlustuse rahvusvaheline partner MediGuide. MediGuide ülemaailmsesse koostöövõrgustikku kuuluvad meditsiinikeskused annavad omapoolse arvamuse haigusloo ja ravi võimaluste kohta.

Kindlustatud isiku soovil saadetakse haiguslugu ja uuringute vastused läbivaatamisele keskusesse, kus on konkreetsele vähiliigile spetsialiseerunud onkoloogid. Kui keskus on saanud vajalikud meditsiinilised dokumendid, saate paari nädala pärast põhjaliku ülevaate, milles arstid on määranud diagnoosi ning raviplaani.

Kogu infovahetus toimub kas eesti, vene või inglise keeles.

Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes haigusloo kohta oma arvamuse andsid. Võimalus nõu pidada muutub eriti oluliseks siis, kui diagnoositud on harva esinev vähivorm.

Eestis saavad seda eksklusiivset teenust tasuta kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kliendid.

Teenuse kohta saate lähemalt lugeda siit.

Miks valida vähihaiguste kindlustus OncoDrop?

• OncoDrop annab rahalise toe, et saaksite keskenduda ravile.
• Sama lepinguga on kindlustatud kõik kindlustatud isiku alaealised lapsed. Laste kindlustushüvitise suurus on 100% valitud kindlustussummast.
• Kindlustuskaitse kehtib ka varajases staadiumis pahaloomulisele (preinvasiivsele) kasvajasse haigestumisel.
• Võimalus saada tasuta teisene arstlik arvamus maailmatasemel onkoloogidelt.
• Lepingu saate vormistada mugavalt ja ilma kodust lahkumata siin.
• Kindlustusmakse on soodne ning lepinguperioodi jooksul ei muutu.
• Lisaks kehtib kindlustusvõtjale õnnetusjuhtumijärgne surma kindlustuskaitse.

KKK

1. Kas tööandja saab maksta vähihaiguste kindlustuse eest?
Jah, saab. Lepingu saab endale sõlmida ainult füüsiline isik, kuid tasuda võib ka tööandja.

2. Kas kindlustusest saadav summa on tulumaksuvaba?
Jah, kindlustushüvitised on tulumaksuvabad. Samuti ei lähe see Teie aastatulu arvestusse.

3. Kas teisene arstlik arvamus on Compensa Elukindlustuse teenus?
See on vähihaiguste kindlustuse OncoDrop kindlustuslepingu üks osa. Teisese arstliku arvamuse teenust vahendab Compensa Elukindlustuse koostööpartner, kes viib kokku abivajajad ja maailmatasemel onkoloogid.

4. Kas vähihaiguste kindlustus OncoDrop on vabatahtlik kindlustus või kohustuslik, nagu liikluskindlustus?
See on vabatahtlik kindlustus.

5. Kas saan vähihaiguste kindlustuse OncoDrop teha oma pereliikmele? Näiteks emale või mehele?
Lepingu saate sõlmida ainult iseendale, kuid soovi korral saate tasuda oma ema või elukaaslase lepingu kindlustusmakseid.

6. Kas teisese arstliku arvamuse teenust saab kasutada, kui mul ei ole vähihaiguste kindlustust tehtud?
Seda unikaalset võimalust saavad kasutada ainult vähihaiguste kindlustuse kliendid ja nende alaealised lapsed.

7. Mis saab pärast seda, kui olen saanud teisese arstliku arvamuse? Kas teie koostööpartner korraldab minu edasise ravi?
Soovitame jagada saadud arvamust oma raviarstiga ning leida parim lahendus raviks.
Vajadusel saab kindlustatud isiku raviarst võimaluse otse suhelda onkoloogidega, kes
haigusloo kohta oma arvamuse andsid.
Soovi korral on võimalik jätkata ravi koostööpartneri poolt soovitatud raviasutuses, kuid see on
eraldi teenus, mille eest peate ise tasuma.

8. Kas minu vähihaiguste kindlustusega on kaitstud ka minu elukaaslase lapsed, kes ei ole minu bioloogilised lapsed?
Kaitse kehtib kõikidele Teie alaealistele bioloogilistele või lapsendatud lastele .

9. Millisel juhul võin küsida teisest arstlikku arvamust?
Teisest arstlikku arvamust saate küsida pahaloomulise kasvaja diagnoosi korral. Kui Teil on kehtiv vähihaiguste kindlustus OncoDrop, saate teisest arstlikku arvamust küsida kohe pärast lepingu sõlmimist. Lepingu jooksul ei ole teisese arstliku arvamuse küsimiste arv piiratud.

10. Kas saan teisese arstliku arvamuse igal juhul?
Jah, enamikul juhtudel saate teisese arvamuse. Teisest arstlikku arvamust ei ole võimalik anda, kui:
- Teile ei ole määratud diagnoosi;
- Te vajate kiiret arstiabi või Teie seisund on eluohtlik;
- olemasolevad meditsiinilised dokumendid või nende tõlked on vanemad kui 12 kuud;
- teisese arvamuse saamiseks on vajalik Teie füüsiline läbivaatus.

11. Kui olen sõlminud OncoDropi lepingu ja minu alaealisel lapsel diagnoositakse vähk, kas võime saada teisese arstliku arvamuse?
Jah, see teenus on mõeldud ka Teie lastele.

12. Kas minu meditsiiniliste dokumentide konfidentsiaalsus on tagatud?
Meie koostööpartner garanteerib, et kogu suhtlus ja kõik edastatud elektroonilised dokumendid liiguvad ainult turvaliste kanalite kaudu.

13. Lugesin tingimustest, et leping sisaldab õnnetusjuhtumi tagajärjel toimunud surmajuhtumi kindlustuskaitset. Mis see on?
Juhul kui Te peaksite hukkuma õnnetusjuhtumi tagajärjel, maksame Teie poolt määratud soodustatud isikule välja hüvitisena
1 000.- eurot.

 

Persoonilood